Top

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565

26 ต.ค. 2565   อ่าน 133 ครั้ง

วันนี้ (26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.) นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2565 (ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อหารือแนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรทิพย์ สุวรรณ ผู้มีประสบการณ์การค้าระหว่างไทย-จีน หารือแลกเปลี่ยนโอกาสทางการตลาดสินค้าทุเรียน สายพันธุ์ "มูซังคิง" ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่าจับตามองในขณะนี้ รวมถึงได้สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดตาก ประกอบด้วย
1.) กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร่วมกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
2.) แนวทางความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมแม่น้ำวัง ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
รูปภาพประกอบเนื้อหา


แท็กคำค้นหาแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆ รู้จัก

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม