Top
กองทุนการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
กองทุนการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
18 กรกฏาคม 2566 อ่าน 47 ครั้ง

กองทุนการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

???????? #ประชาสัมพันธ์ ???????? สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ประชาสัมพันธ์ กองทุนการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สำหรับผู้เกี่ย...

อ่านต่อ
ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2566 ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2566
6 กรกฏาคม 2566 อ่าน 69 ครั้ง

ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2566

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำ ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2566 สำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่ผู้ที่สนใจ ในการนำไปใช้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนก...

อ่านต่อ

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2567 ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2567
6 กรกฏาคม 2566 อ่าน 57 ครั้ง

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2567

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2567 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความส...

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย
3 กรกฏาคม 2566 อ่าน 49 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย "ตากการันตี"

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ตากการันตี วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารกิตติคุณและสวนสาธารณะริมน้ำปิง อ.เมืองตาก จ.ตาก...

อ่านต่อ

โครงการ TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
โครงการ TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มีนาคม 2566 อ่าน 186 ครั้ง

โครงการ TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการ TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาที่เปิดรับสมัคร ตรวจสอบได้ ที่นี่...

อ่านต่อ
โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 66 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 66 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 ตุลาคม 2565 อ่าน 380 ครั้ง

โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 66 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดแล้ว สำหรับปีการศึกษา 2566 โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 66 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

อ่านต่อ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดตาก ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดตาก
22 สิงหาคม 2565 อ่าน 321 ครั้ง

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดตาก

วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดตาก พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2565 - หารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ของ อ.แม่สอด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเ...

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
1 สิงหาคม 2565 อ่าน 402 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณ...

อ่านต่อ

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรคุณภาพ ตากการันตี ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรคุณภาพ ตากการันตี ปีที่ 3 ครั้งที่ 2
22 กรกฏาคม 2565 อ่าน 484 ครั้ง

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรคุณภาพ ตากการันตี ปีที่ 3 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรคุณภาพ ตากการันตี ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 18 สิงหาคม 2565 ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สินค้าเกษตรไฮไลท์ของ...

อ่านต่อ
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565
1 กรกฏาคม 2565 อ่าน 408 ครั้ง

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 สำหรับเกษตรกรและบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถติดต่อขอรับแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และยื่นใบสมัครได้ที่ สนง.เกษตรแล...

อ่านต่อ

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 33) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 33)
10 มิถุนายน 2565 อ่าน 422 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 33)

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา ให้เกษตรก...

อ่านต่อ
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน
31 พฤษภาคม 2565 อ่าน 341 ครั้ง

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดตากและ ยุติธรรมพบประชาชน วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. และ ประสงค์ไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. สหกรณ์ บริษัท...

อ่านต่อ

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 32) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 32)
23 พฤษภาคม 2565 อ่าน 363 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 32)

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา ให้เกษตรก...

อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 31) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 31)
17 พฤษภาคม 2565 อ่าน 344 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 31)

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา ให้เกษตรก...

อ่านต่อ

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 30) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 30)
12 พฤษภาคม 2565 อ่าน 544 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 30)

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา ให้เกษตรก...

อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 29) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 29)
6 พฤษภาคม 2565 อ่าน 401 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 29)

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา ให้เกษตรก...

อ่านต่อ

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 28)
2 พฤษภาคม 2565 อ่าน 406 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 28)

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา ให้เกษตรก...

อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 27) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 27)
28 เมษายน 2565 อ่าน 432 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 27)

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา ให้เกษตรก...

อ่านต่อ

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 26) ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 26)
12 เมษายน 2565 อ่าน 396 ครั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 26)

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคา ให้เกษตรก...

อ่านต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ข่าวสารการเกษตร/ทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล
5 เมษายน 2565 อ่าน 398 ครั้ง

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีมติคัดเลือกตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ในปีงบประมาณ 2565 นั้น จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมค...

อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม