Top
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
27 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 22 ครั้ง

การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันนี้ (27 พ.ย. 66) เวลา 08.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้นายชาตรี ทับแป้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้เก...

อ่านต่อ
สารจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องในโอกาส ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
สารจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องในโอกาส
24 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 24 ครั้ง

สารจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องในโอกาส "ครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ"

สารจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 13 ปี วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ...

อ่านต่อ

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตาก
23 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 23 ครั้ง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตาก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี วิเศษสุมน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก (อำเภอบ้านตาก เขต2) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focu...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ 13 ปี ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ 13 ปี
21 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 31 ครั้ง

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติครบรอบ 13 ปี

วันนี้ (21 พ.ย.66) เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภ...

อ่านต่อ

การเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญ ในการสนับสนุนการส่งเสริม SMEs จังหวัดตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญ ในการสนับสนุนการส่งเสริม SMEs จังหวัดตาก
20 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 25 ครั้ง

การเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญ ในการสนับสนุนการส่งเสริม SMEs จังหวัดตาก

วันนี้ (20 พ.ย.66) เวลา 8.00 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้นายญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจัง...

อ่านต่อ
การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 “โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 “โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน
14 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 39 ครั้ง

การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 “โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน"

วันนี้ (14 พ.ย. 2566) เวลา 8.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้แก่ นายกำพล เข็มฤทธิ์, นายมานิจ ไพรมีทรัพย์ และนายญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์ เข้าร่...

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
14 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 26 ครั้ง

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันนี้ (14 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวจรรยาณี กาละ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายร...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ
10 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 26 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ

วันนี้ (10 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ...

อ่านต่อ

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567
8 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 37 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2566 นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...

อ่านต่อ
เกษตรกรร้องทุกข์ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
เกษตรกรร้องทุกข์ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ
6 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 104 ครั้ง

เกษตรกรร้องทุกข์ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอบ้านตากและอำเภอแม่สอด นำโดยนายสมศักดิ์ พฤษไพบูรณ์กิจ และ นางลำยงค์ แสงประจักร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้ายื่น...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 6/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 6/2566
3 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 45 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้นายอนุรักษ์ พึ่งอินทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาก...

อ่านต่อ
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 41 ครั้ง

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันนี้ (3 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้นายกำพล เข็มฤทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน...

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566
2 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 28 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ (2 พ.ย. 66) เวลา 08.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสุวรรณี วิเศษสุมน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจัง...

อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567
1 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 33 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

วันนี้ (1 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหว...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 10/2566) ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 10/2566)
26 ตุลาคม 2566 อ่าน 27 ครั้ง

การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 10/2566)

วันนี้ (26 ต.ค. 66) เวลา 08.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายชาตรี ทับแป้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้...

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566
25 ตุลาคม 2566 อ่าน 54 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (25 ตุลาคม 2566)เวลา 09.00 น.นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลา...

อ่านต่อ

การหารือแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ตำบลวังประจบ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การหารือแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ตำบลวังประจบ
18 ตุลาคม 2566 อ่าน 59 ครั้ง

การหารือแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ตำบลวังประจบ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอนุรักษ์ พึ่งอินทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และนางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนัก...

อ่านต่อ
พิธีพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
พิธีพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
17 ตุลาคม 2566 อ่าน 49 ครั้ง

พิธีพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (17 ตุลาคม 2566) นางพิมพ์ปวีณ์ เหาตะวะนิช สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ประชาชน...

อ่านต่อ

ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)
7 ตุลาคม 2566 อ่าน 65 ครั้ง

ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

วันนี้ (7 ตุลาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านก...

อ่านต่อ
เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์การนำเข้าสินค้าด้านปศุสัตว์ สินค้าพืช และสินค้าประมง ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์การนำเข้าสินค้าด้านปศุสัตว์ สินค้าพืช และสินค้าประมง
7 ตุลาคม 2566 อ่าน 68 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์การนำเข้าสินค้าด้านปศุสัตว์ สินค้าพืช และสินค้าประมง

วันนี้ (7 ตุลาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายวันชัย เฉยชุ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายกำพล เข็มฤทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอตะวันตก เข้าร่วมการประชุมติดต...

อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม