Top

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

5 เม.ย. 2565   อ่าน 104 ครั้ง

ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มีมติคัดเลือกตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ในปีงบประมาณ 2565 นั้น จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้

แท็กคำค้นหาแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆ รู้จัก

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม