Top
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก ก.บ.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก ก.บ.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2564
29 ธันวาคม 2564 อ่าน 317 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก ก.บ.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 29 ธันวาคม64เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดต...

อ่านต่อ
การตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2564
28 ธันวาคม 2564 อ่าน 276 ครั้ง

การตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2564

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2 (ประจำเดือนธันวาคม 2564...

อ่านต่อ

การตรวจสอบสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 64 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 64
28 ธันวาคม 2564 อ่าน 269 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 64

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสั...

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
24 ธันวาคม 2564 อ่าน 311 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้ง...

อ่านต่อ

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมผลักดัน โครงการซ่อมท่อผันน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมผลักดัน โครงการซ่อมท่อผันน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยลึก
20 ธันวาคม 2564 อ่าน 324 ครั้ง

สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมผลักดัน โครงการซ่อมท่อผันน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยลึก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. สมาชิกผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ได้จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ณ วัดแม่ปะเหนือ ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อขับเคลื่อนและปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำในอ่างเ...

อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
16 ธันวาคม 2564 อ่าน 310 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายสวัสดิ์ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ได้รับมอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมกา...

อ่านต่อ

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองตาก
14 ธันวาคม 2564 อ่าน 279 ครั้ง

ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอเมืองตาก

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ นำเสนอโครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกร ตำบลวังประจบ เพื่อเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณภายใ...

อ่านต่อ
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตำบลวังประจบ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตำบลวังประจบ
13 ธันวาคม 2564 อ่าน 259 ครั้ง

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตำบลวังประจบ

วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตำบล ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาใน...

อ่านต่อ

การตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
8 ธันวาคม 2564 อ่าน 259 ครั้ง

การตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายรุจ ศรีงาม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ เข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจปร...

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2564
3 ธันวาคม 2564 อ่าน 369 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วย...

อ่านต่อ

สังเกตการณ์โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จังหวัดตาก ปีการผลิต 2564/65 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
สังเกตการณ์โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จังหวัดตาก ปีการผลิต 2564/65
17 พฤศจิกายน 2564 อ่าน 311 ครั้ง

สังเกตการณ์โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จังหวัดตาก ปีการผลิต 2564/65

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมสังเกตการณ์โครงการตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดตาก ปีการผลิต 2564/65 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ณ ลานรับซื้อสุบินพืชผล ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เกษตรกรรายแรก...

อ่านต่อ
ลงพื้นติดตามแปลงสาธิตปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
ลงพื้นติดตามแปลงสาธิตปลูกไผ่เชิงพาณิชย์
12 พฤศจิกายน 2564 อ่าน 325 ครั้ง

ลงพื้นติดตามแปลงสาธิตปลูกไผ่เชิงพาณิชย์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ลงพื้นติดตาม แปลงสาธิตปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ให้แก่เกษตรกร ตำ...

อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปลูกไผ่เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืน ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปลูกไผ่เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืน
2 พฤศจิกายน 2564 อ่าน 317 ครั้ง

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปลูกไผ่เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืน"

วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโป่งแดง ด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปลูก...

อ่านต่อ
ติดตามพื้นที่นำร่องปลูกมันสำปะหลัง พันธุ์แวกซี่ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
ติดตามพื้นที่นำร่องปลูกมันสำปะหลัง พันธุ์แวกซี่
1 พฤศจิกายน 2564 อ่าน 282 ครั้ง

ติดตามพื้นที่นำร่องปลูกมันสำปะหลัง พันธุ์แวกซี่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำโดยนางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำคณะผู้บริหาร บริษัทไทยวาจำกัด (มหาชน) ติดตามพื้นที่นำร่องปลูกมันสำปะหลัง พันธุ์แวกซี่ และแปลงปลูกถ...

อ่านต่อ

เวทีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่จังหวัดตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
เวทีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่จังหวัดตาก
30 ตุลาคม 2564 อ่าน 280 ครั้ง

เวทีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายสวัสดิ์ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช (ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ฯ ) และนายพนม สินสอน สมาชิกสภาเกษตรกรฯ เป็นผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมแลกเป...

อ่านต่อ
แปลงเกษตรอัจฉริยะด้านการบริหารจัดการน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
แปลงเกษตรอัจฉริยะด้านการบริหารจัดการน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
26 ตุลาคม 2564 อ่าน 261 ครั้ง

แปลงเกษตรอัจฉริยะด้านการบริหารจัดการน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตากร่วมติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์ ณ จุดเรียนรู้แปลงเกษตรอัจฉริยะด้านการบริหารจัดการน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (นายปทุม สาดทอง ...

อ่านต่อ

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2564
15 ตุลาคม 2564 อ่าน 409 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วย...

อ่านต่อ
ประชุมหารือแนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ตาก กับ ภาคธุรกิจ MOC Biz Club Tak ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
ประชุมหารือแนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ตาก กับ ภาคธุรกิจ MOC Biz Club Tak
11 ตุลาคม 2564 อ่าน 271 ครั้ง

ประชุมหารือแนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ตาก กับ ภาคธุรกิจ MOC Biz Club Tak

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายศุภกร พรมมิน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพ...

อ่านต่อ

ช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
ช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก
6 ตุลาคม 2564 อ่าน 256 ครั้ง

ช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตัวแทนเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำโดยนางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และนางสมศรี จี๋คีรี รองประธานสภาเษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสา สหายสายป่า ...

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2564
10 สิงหาคม 2564 อ่าน 549 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้ว...

อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม