Top
การประชุมความก้าวหน้าในการติดตาม ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมความก้าวหน้าในการติดตาม ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566
15 สิงหาคม 2566 อ่าน 52 ครั้ง

การประชุมความก้าวหน้าในการติดตาม ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

วันนี้ (15 ส.ค. 66) เวลา 09.00 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมความก้าวหน้าในการติดตาม ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ...

อ่านต่อ
การติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรเพื่อแปรรูป “สามหมื่นโมเดล” ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรเพื่อแปรรูป “สามหมื่นโมเดล”
12 สิงหาคม 2566 อ่าน 48 ครั้ง

การติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรเพื่อแปรรูป “สามหมื่นโมเดล”

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ ตันติคะแนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะมูลนิธิกฤษณาไกรสินธุ์ ผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านตาก และเครือข่ายสภาเกษตรกรจ...

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2566
9 สิงหาคม 2566 อ่าน 34 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2566

วันนี้ (9 ส.ค. 66) เวลา 13.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด...

อ่านต่อ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อจัดทำแผนการปรับตัวรับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อจัดทำแผนการปรับตัวรับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตาก
7 สิงหาคม 2566 อ่าน 32 ครั้ง

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อจัดทำแผนการปรับตัวรับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตาก

วันนี้ (7 ส.ค. 66) เวลา 13.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อจัดทำแผนการปรับตัวรับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตาก ณ...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 4/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 4/2566
27 กรกฏาคม 2566 อ่าน 120 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ (27 ก.ค. 66) เวลา 14.00 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาล...

อ่านต่อ
งานปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนหมู่บ้านห้วยบง ม.8 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
งานปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนหมู่บ้านห้วยบง ม.8 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
26 กรกฏาคม 2566 อ่าน 92 ครั้ง

งานปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนหมู่บ้านห้วยบง ม.8 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

วันนี้ (26 ก.ค.66 เวลา 8.30 น.) นางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมงานปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนหมู่บ้านห้วยบง ม.8 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตากโดย...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ครั้งที่ 7/2566) ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ครั้งที่ 7/2566)
25 กรกฏาคม 2566 อ่าน 113 ครั้ง

การประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ครั้งที่ 7/2566)

วันนี้ (25 ก.ค. 66) เวลา 08.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายชาตรี ทับแป้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้เกี่...

อ่านต่อ
ประชุมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 5(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
ประชุมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 5(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553
24 กรกฏาคม 2566 อ่าน 118 ครั้ง

ประชุมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 5(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553

วันนี้ (24 ก.ค.66) นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 5(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ภายใต้โครงกา...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2566
24 กรกฏาคม 2566 อ่าน 72 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ (24 ก.ค. 66) เวลา 09.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี วิเศษสุมน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ...

อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 2/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 2/2566
14 กรกฏาคม 2566 อ่าน 67 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (14 ก.ค. 66) เวลา 09.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายกำพล เข็มฤทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัด...

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566
13 กรกฏาคม 2566 อ่าน 94 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (13 ก.ค. 66) เวลา 13.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้...

อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566
5 กรกฏาคม 2566 อ่าน 62 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (5 ก.ค. 66) เวลา 09.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายชาตรี ทับแป้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ครั้งท...

อ่านต่อ

การหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
5 กรกฏาคม 2566 อ่าน 53 ครั้ง

การหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของสภาเกษตรกรจังหวัดตาก กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

วันนี้ (5 ก.ค. 66) เวลา 08.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าพบ นายจิรัฐถิติกาล โพธิผล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดต...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 3/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 3/2566
4 กรกฏาคม 2566 อ่าน 47 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ พึ่งอินทร์ สมาชิกสภาเกษตกรรจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ...

อ่านต่อ

การติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร
3 กรกฏาคม 2566 อ่าน 53 ครั้ง

การติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นางสาวกนกกร แสนใจ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก อำเภอสามเงา ร่วมกับเกษตรอำเภอสามเงา นางสุกัญญา ขุนอินทร์ ลงพื้นที่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ระวาน หมู่ 5 ตำบลยกกระบัตร อ...

อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
29 มิถุนายน 2566 อ่าน 87 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนบริหารจัดการ 5 ลุ่มน้ำ (ปิง วัง ยม แม่กลอง สาละวิน) จังหวัดตาก"

วันนี้ (29 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการ 5 ลุ่มน้ำ (...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566
27 มิถุนายน 2566 อ่าน 69 ครั้ง

การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันนี้ (27 มิ.ย. 66) เวลา 08.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั...

อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2566 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2566
26 มิถุนายน 2566 อ่าน 45 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2566

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 13.30 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผ...

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)
26 มิถุนายน 2566 อ่าน 49 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลา...

อ่านต่อ
การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน
14 มิถุนายน 2566 อ่าน 128 ครั้ง

การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน

วันนี้ (14 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. นายบุญยง สีนิ้วงาม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 อา...

อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม