Top

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2565

28 ธ.ค. 2565   อ่าน 92 ครั้ง

วันนี้ (28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.) นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2565 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อหารือแนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึงได้สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันหารือประเด็นเกี่ยวกับข้อสังเกตต่อข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมนำร่องปลูกพืชสมุนไพรสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ "สามหมื่นโมเดล" ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลสามหมื่น ร่วมกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์
รูปภาพประกอบเนื้อหา


แท็กคำค้นหาแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆ รู้จัก

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม