Top

ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

21 ก.ย. 2565   อ่าน 272 ครั้ง

วันนี้ (21 กันยายน 2565) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ซึ่งมีผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 5 คน แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 2 คน และสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 คน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ นายวันชัย บวบงาม เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดตาก สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และนายวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดตาก สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ต่อไป
รูปภาพประกอบเนื้อหา


แท็กคำค้นหาแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆ รู้จัก

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม